Jobb og arbeidslivs utfordringer

I arbeidet med JOBB UTFORDRINGER knyttet til LEDERPOSISJONEN eller ANSATT-ROLLEN, har jeg stor nytte av å ha hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap, og lang arbeidslivserfaring internasjonalt, privat og offentlig.

Tema som tas opp kan være alt fra det rent organisatoriske, som omstillinger og egen rolle, til tema som omhandler mellommenneskelige forhold mellom kollegaer, enten man selv står i en relasjon som er problematisk eller skal veilede ansatte.

Andre utfordringer kan være kontinuerlige stress- belastninger (for eksempel i mellom lederposisjonen), eller det å ha presentasjoner i en forsamling. Det å få hjelp, kan virkelig lette på situasjonen. Noen står i krysspress, og vil ha nytt perspektiv på valg av retning videre.

Jobbsøking eller spørsmålet – er jeg på rett plass? – er også aktuelle tema, der hele prosessen fra bestemmelsen skal jeg bli eller slutte gjennomgås til beslutningen sitter/er tatt. Jeg bistår med alt fra søknader til intervjutrening hvis det er aktuelt, og inkluderer stresshåndtering etter behov.

Jeg har lang erfaring, og er åpen, respektfull og fordomsfri. Jeg vil forsikre meg om at tilbudet oppleves som en hjelp for deg. Tilbudet er forankret i en narrativ tradisjon, men det brukes også andre tilnærminger og verktøy, tilpasset den enkeltes utfordringer. Stressreduserende øvelser kan anvendes som supplement til samtale – og gir svært gode resultater. Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om hvordan dette fungerer.

Mary Blix – Individ, par-og familieterapeut med spesialisering i samfunnsforståelse, psykologi, narrativ terapi og mindfulness/stressmestring. 

Kontaktskjema

Mary Blix, mob 99 77 38 42

For mer informasjon om meg trykk her

Epost: m-blix@live.com