Narrativ tilnærming til terapi

Mennesker som kommer til terapi opplever ofte at livet er blitt mer og mer begrenset av et eller flere problemer og undertrykkende historier som handler om hva som er ”galt” med dem, og hva de ikke får til. Håpløsheten, angsten, depresjonen, hjelpeløsheten eller andre symptom på at livet er kommet i ubalanse, preger tilværelsen på en slik måte at man trenge hjelp. I narrativ tilnærming til terapi brukes metaforer og analogier i arbeidet med å se problemene på en annerledes måte. Dette gir håp og endring, og fører til at problemene ikke lenger definerer hvem man er. I samtalene samarbeider klienten og terapeuten om å finne nye og andre fortolkninger, og setter ting i en større sammenheng. Ny mening framtrer, og hjelper mennesker til å løsrive seg fra lite funksjonelle forståelsesrammer. I samtalene finner vi i felleskap fram til glemte og nye ressurser, verdier, drømmer, håp og andre sider i livet som har fått lite oppmerksomhet. På denne måten får du hjelp til å leve mer i takt med den du ønsker å være. 

I mange tilfeller vil man også oppdage hvordan roller, hierarkier, samfunnsordninger, media og andre samfunnskrefter har bidratt til situasjonen og opplevelsen man har. 

Kort oppsummert så kan Narrativ tilnærming til terapi bidra til

–        øket selvtillit og et mer nyansert og konstruktivt bilde av hvem du er

–        skape distanse mellom din identitet og problemene du sliter med slik at du kan se problemene i et klarere og mindre følelsesladet lys

–        hjelpe deg å se hvordan du kan takle utfordringer, og gi deg et nytt blikk på situasjonen

–       klargjøre hvilke ressurser du har som kan rettes mot utfordringene dine

–       bygge opp en alternativ livshistorie der dine verdier, drømmer, håp, interesser, evner og verdifulle relasjoner får plass

Tilbake til individuell eller parterapi