Gruppeterapi og veiledning

Hva er psykodrama?

Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode, basert på JL Morenos teoier og metodikk. Metoden blir brukt i grupper og enkeltvis i monodrama. I psykodrama tar vi i bruk kreativiteten og ressurssene i den enkelte, slik at hele mennesket er aktivt. Innsikten en får gjennom psykodrama skjer på mange plan, og det blir lettere å prøve ut nye handlingsmønster i livet.

  • Psykodrama er et godt verktøy for å sortere følelser og tanker.
  • Psykodrama gir innsikt, personlig vekst, og integrering på kognitiv, affektiv og atferdsnivå.
  • Psykodrama kan klargjøre problemstillinger vi har i livet vårt.
  • I psykodrama kan du gi deg selv en mulighet til selv å skape endring i livet ditt.

Hvem passer det for?

Psykodrama passer for de fleste her er ingen krav til å prestere eller være ”skuespiller”. Det eneste som kreves er at du har motivasjon til å ville gjøre noe med din egen situasjon. Noen starter med monodrama og går så videre til grupper, mens andre foretrekker psykodrama grupper. Temaene i gruppen er ofte åpne og det er opp til den enkelte hva en vil bringe inn. Monodrama varer vanligvis i en time og ett kvarter. Da jobber du alene med terapeuten. Vi tar i bruk kreative verktøy og samtale.