Om oss

Senteret ønsker å arbeide aktivt imot sykliggjøring av fellesmenneskelige lidelser og livsproblemer. Virksomhetene ved senteret ønsker å medvirke til personlig vekst og utvikling for enkeltmennesker både i- og utenfor organisasjoner og grupper. Vårt arbeid baserer seg på en genuin interesse for personlig frigjøring og innsikt.

Vi arbeider etter Norsk Psykologforenings etiske standarder, som vektlegger følgende punkter:

  • Respekt for personens rettigheter og verdigheter.
  • Bestrebe oss på å holde en høy faglig standard.
  • Profesjonelt ansvar for arbeidet som utføres.

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med ulike aktører både i og utenfor Bergens regionen. Felles prosjekter i møte med næringsliv, samarbeid om kurs, faglige diskusjoner og veiledningsfora er etabler. Vil du vite mer om våre samarbeidspartnere trykk her.

Vårt forhold til personlig utvikling og andre mennesker

Som mennesker både modnes og begrenses vi av de forholdene vi har og har hatt til andre mennesker. Ofte preges vår personlige væremåte av vår historiske bakgrunn uten at vi selv er klar over sammenhengen. Gjennom å opparbeide seg en følelsesmessig innsikt i slike historiske bindingsforhold får vi en mulighet til å frigjøre oss fra dem.

Følelser

Det er vår oppfatning at det ikke finnes irrasjonelle, feilaktige eller syke følelser. Følelser er tilstander som i utgangspunktet har en signalverdi for mennesket. Følelsene sier noe om den måten vi lever på i verden, og motiverer oss til endring. Det å bli bevisst sine følelser er derved et nødvendig skritt på veien mot personlig autonomi og frigjøring.

Kroppen

Vi er i tilstede i verden gjennom vår kropp. Det å uttrykke egne behov, ønsker og tanker innebærer alltid et kroppslig uttrykk. Å holde noe inne, eller uttrykke noe personlig medfører at kroppen fremtrer på en spesiell måte både for oss selv og andre. Enkelte ganger vil det være et sprik mellom det vi sier med kroppen og det som vi ønsker å uttrykke. Å bli bevisst sine følelser innebærer derved å bli bevisst hvordan vi fremtrer overfor andre gjennom vår kropp.