Monodrama/individuell terapi

Monodrama er en metode hentet fra psykodrama hvor vi jobber individuelt i stedet for i gruppe.

I monodrama iscenesetter indre bilder og konflikter ved bruk av rekvisitter, som stoler, stoffer, tegning, skriving, dramatisering osv.

Det jobbes blant annet med:

Valgsituasjoner

Angst

Tap og sorg

Dårlig selvfølelse

Avhengighet og medavhengighet

Dine relasjoner til andre og til deg selv.

I en individuell time er du i fokus. Det er en aktiv og handlingsrettet måte å jobbe med dine tema på.

Få nye perspektiver i livet ditt. Det å få bedre kontakt med deg selv, din kropp, din historie gir deg mulighet til å være aktiv deltagende i ditt eget liv.

Jeg er utdannet psykodramaterapeut og har grupper og individuelle klienter. Jeg har vært tilknyttet Senter for Personlig Utvikling siden 2002

Ta kontakt med Tine Stensland for mer informasjon.

Tilbake til VÅRE TJENESTER