Monodrama/individuell terapi

Monodrama er en metode hentet fra psykodrama hvor vi jobber individuelt i stedet for i gruppe. Dette passer for den som ikke ønsker å være i gruppe, eller som trenger en individuell oppfølging.

Vi møter det som er i deg her og nå. Sammen kan vi utforske gamle mønster og se på nye muligheter.

Monodrama er opplevelses orientert og vi tar bruk flere sanse uttrykk en det rent verbale. Vi kan iscenesetter indre bilder og konflikter ved bruk av rekvisitter, som stoler, stoffer, tegning, skriving, dramatisering osv. Vår forestillingsevne blir ofte sterkere og mer vital når kroppen er deltagende. Det kan være mange grunner til at en oppsøker en terapeut. Temaer som utbrenthet, å føle seg fastlåst, indre kritiker og vanskelige relasjoner kan være noen grunner. Det viktigste er at du kjenner at du trenger en endring, og ønsker å gjøre noe med det. I en individuell time er du i fokus. Det er en aktiv og handlingsrettet måte å jobbe med dine tema på.

Få nye perspektiver i livet ditt. Det å få bedre kontakt med deg selv, din kropp, din historie gir deg mulighet til å være aktiv deltagende i ditt eget liv.

Jeg er utdannet psykodramaterapeut og har grupper og individuelle klienter. Jeg har vært tilknyttet Senter for Personlig Utvikling siden 2002

Ta kontakt med Tine Stensland for mer informasjon.

Tilbake til VÅRE TJENESTER