Stress -mestring og andre terapi prosesser

Jeg møter mennesker i akutte kriser og folk som strever over tid. Noen trenger noen få timer for å komme seg videre, mens andre går i lengre perioder. Noen kommer innom en gang i måneden eller sjeldnere for å «rydder opp», mens andre hiver seg inn i terapi prosessen og vil/trenger å komme en gang i uken. Noen har en klar «bestilling», mens andre famler mer med å finne fram til det som oppleves vanskelig. Jeg forsøker å tilrettelegge behandlingen slik at det går i rett tempo for den enkelte, og avslutter i tide – livet skal leves og ikke løses! I første time, presiseres det for alle; at det viktigste i terapi er opplevelsen av en trygg og god relasjon til meg som terapeut. Dette er grunnlaget for å kunne snakke om de vanskelige tingene. Man trenger ikke å snakke om alt, det viktigste er å lette litt på noe – og så kan mye/andre ting falle på plass av seg selv.

Hva man strever med, er veldig forskjellig, selvom det finnes fellestrekk. Ord som utbrent/utslitt, tomhet, depresjon, angst, uro eller stress er beskrivende for noen av problemene. Andre ønsker hjelp i forhold til følelses eller tanke-kaos, ensomhet, skam, (uforklarlige) smerter, søvnvansker m.m.

Terapeutiske samtaler kan hjelpe deg til å få det annerledes og bedre.

Jeg har lang erfaring, og er åpen, respektfull og fordomsfri. Jeg vil forsikre meg om at tilbudet oppleves som en hjelp for deg. Tilbudet er forankret i en narrativ tradisjon, men det brukes også andre tilnærminger og verktøy, tilpasset den enkeltes utfordringer. Stressreduserende øvelser kan anvendes som supplement til samtale – og gir svært gode resultater. Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om hvordan dette fungerer.

Mary Blix – Individ, par-og familieterapeut med spesialisering i samfunnsforståelse, psykologi, narrativ terapi og mindfulness/stressmestring. 

Kontaktskjema

Mary Blix, mob 99 77 38 42

For mer informasjon om meg trykk her

Epost: m-blix@live.com