Familie og relasjons utfordringer

FAMILIE OG RELASJONS UTFORDRINGER kan påvirke absolutt hele livet, og det kan foregå i lang tid. Problematiske relasjoner kan være vanskelig å snu eller forholde seg til, enten det er venner eller familie. Vanskene kan variere i alvorlighetsgrad, men ikke la skam, følelsen av at det kanskje ikke er så ille, eller andre ting, hindre deg i å søke hjelp hvis du føler du trenger det i en periode. Det er ikke sikkert det er så ille, men det kan være greit å stå stødigere i seg selv, og få mer innsikt, og finne ut hvordan man kan forholde seg annerledes til situasjonen.

I terapi snakker flere om foreldre eller barn de «tar seg av» hele livet, og føler på ansvar, skyld og noen bretter opp armene gang på gang, men ingenting virker. Andre blir snakket til på en måte der det setter seg i kropp og sjel, og man er fanget i et mønster som man har lyst å endre. Flere kjenner på avmakt, forakt eller det motsatte; sterk sympati, som gjør at man har vansker med å leve sitt eget liv. Relasjoner trenger ikke ta slutt, men det er greit å få hjelp og bli oppmerksom på eget ståsted, få andre måter å se ting på og finne nye løsninger.

I dag er det også vanlig med både egne barn og stebarn, ekskone/eksmann, der ulike familiekulturer møtes. Selvom intensjon og forventning er god, er virkeligheten som treffer mange, mye mer utfordrende enn antatt. Kommunikasjonen tilspisses, og man havner stadig i følelsesmessig kaos og ting går i feil retning.

Jeg har lang erfaring, og er åpen, respektfull og fordomsfri. Jeg vil forsikre meg om at tilbudet oppleves som en hjelp for deg. Tilbudet er forankret i en narrativ tradisjon, men det brukes også andre tilnærminger og verktøy, tilpasset den enkeltes utfordringer. Stressreduserende øvelser kan anvendes som supplement til samtale – og gir svært gode resultater. Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om hvordan dette fungerer.

Mary Blix – Individ, par-og familieterapeut med spesialisering i samfunnsforståelse, psykologi, narrativ terapi og mindfulness/stressmestring. 

Kontaktskjema

Mary Blix, mob 99 77 38 42

For mer informasjon om meg trykk her

Epost: m-blix@live.com