Terapi og samtale i trygge omgivelser. Full konfidensialitet.

Individuell terapi

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Er du i en vanskelig situasjon så kan det være lurt å snakke med en profesjonell. Det skal ikke alltid så mye til før du merker endring.

Føler du at du har prøvd alt – eller er det første gang du vurderer å søke hjelp? Kanskje du skal ta sjansen?

ULIKE UTFORDRINGER

Jeg møter mennesker som strever over tid, eller mennesker i krise. De som kontakter meg kan være utbrent/utslitt, oppleve tomhet og depresjon, angst, uro, stress, ensomhet, skam eller uforklarlige smerter, søvnvansker m.m.. Noen har det ytre sett godt, og skjønner ikke hvorfor livet ikke er greit. Andre har vansker på jobb, i relasjoner eller i forhold med partner/ektefelle eller barn. Smerter, økonomi, livsbelastninger – følelsen av å ikke komme ut av det, og følelse av å håndtere alt på egenhand er ikke uvanlig.

Kanskje du har andre utfordringer og livsbelastninger enn de som nevnes her?

I en profesjonell setting sikres trygge rammer og full konfidensialitet.

Jeg har lang erfaring, og er åpen, respektfull og fordomsfri. Jeg vil forsikre meg om at tilbudet oppleves som en hjelp for deg. Tilbudet er forankret i en narrativ tradisjon, men det brukes også andre tilnærminger og verktøy, tilpasset den enkeltes utfordringer. Stressreduserende øvelser kan anvendes som supplement til samtale – og gir svært gode resultater. Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om hvordan dette fungerer.

Mary Blix – Individ, par-og familieterapeut med spesialisering i samfunnsforståelse, psykologi, narrativ terapi og mindfulness/stressmestring.

Mary Blix, mob 99 77 38 42

For mer informasjon om meg trykk her

Epost: m-blix@live.com

Priser: Dagtid kr 850,- Ettermiddag/kveld (etter kl 17) kr 950,-

Familie og parterapi

Tilbake til VÅRE TJENESTER