Individuell terapi

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Er du i en vanskelig situasjon så kan det være lurt å snakke med en profesjonell. Det skal ikke alltid så mye til før du merker endring.

I trygge omgivelser der du kan være deg selv, tilbys individuell terapi med erfaren terapeut. Full konfidensialitet.

ULIKE UTFORDRINGER

En terapeutisk prosess kan hjelpe deg å «rydde opp», få nytt perspektiv og mer energi/håp.

Jeg har lang erfaring, og er åpen, respektfull og fordomsfri. Jeg vil forsikre meg om at tilbudet oppleves som en hjelp for deg. Tilbudet er forankret i en narrativ tradisjon, men det brukes også andre tilnærminger og verktøy, tilpasset den enkeltes utfordringer. Stressreduserende øvelser kan anvendes som supplement til samtale – og gir svært gode resultater. Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om hvordan dette fungerer.

Mary Blix – Individ, par-og familieterapeut med spesialisering i samfunnsforståelse, psykologi, narrativ terapi og mindfulness/stressmestring.

Mary Blix, mob 99 77 38 42

For mer informasjon om meg trykk her

Epost: m-blix@live.com

Familie og parterapi

Tilbake til VÅRE TJENESTER