Individuell terapi

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Er du i en vanskelig situasjon, da kan det være lurt å snakke med en profesjonell. Det er ikke alltid det skal så mye til før du merker endring.

I trygge omgivelser, der du kan være deg selv, tilbys samtale og individuell terapi. Full konfidensialitet. Psykologiske prosesser krever gode rammer.

En terapeutisk prosess kan hjelpe deg.

– det er mulig å få det annerledes og litt bedre.

Noen av temaene jeg jobber med, er vansker knyttet til familie, jobb eller andre relasjoner. Eksempler på dette kan være usikkerhet eller problemer i par-forholdet, foreldrerollen eller med egne foreldre, jobbsituasjonen, eller vanskelige avgjørelser.

Andre tema er for eksempel angst, panikkanfall, depresjon, nedstemthet, utbrenthet, uro, tankekjør, fysisk helse som kronisk hodepine, muskelsmerter, m.m, og medfører vanligvis en terapeutisk prosess over tid.

Hvem er jeg?

Individ, par og familieterapeut, med spesialisering i stressmestring. Cand.polit, innen psykologi og organisasjon/ledelse.

Jeg har lang erfaring, er åpen og respektfull. Er empatisk i min væremåte, uredd, med evne til å lytte, formidle og stå i prosesser. I arbeid med vanskelige og utfordrende ting/situasjoner i livet, eller der det er nødvendig med bearbeiding av tanker, følelser og reaksjoner er jeg tålmodig, ivaretakende men også en tydelig terapeut.

Jeg vil forsikre meg om at tilbudet oppleves som en hjelp for deg. Tilbudet er forankret i en narrativ tradisjon, men det brukes også andre tilnærminger og verktøy, tilpasset den enkeltes utfordringer.

Lang erfaring fra arbeid knyttet til:

  • Individuell terapi og samtale
  • Par og familieterapi / familie veiledning og kurs for ungdomsforeldre
  • Stressmestring og konsekvenser av stress
  • Jobb/karriere veiledning – særlig fokus på stress og vanskelige valg.
  • Leder / mellomleder posisjonen – helhetlig veiledning
  • Undervisning, kurs og foredrag
  • Organisasjon og prosjektarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • Konfliktmegling – 10 års erfaring
  • Utbrenthet og sykeperioder
  • Mindfulness, puste teknikker, andre verktøy (kurs og individuell oppfølging) – siden 2014

Kroppen husker! Stressreduserende øvelser kan anvendes som supplement til samtale – og gir svært gode resultater. Ta gjerne kontakt med meg om du vil vite mer om hvordan dette fungerer.

Mary Blix, mob 99 77 38 42

For mer informasjon om meg og priser trykk her

Epost: m-blix@live.com

«Fantastisk dyktig terapeut med behagelig nærvær, varme og humor. Anbefales virkelig».

«Jeg kan på det varmeste anbefale mindfulnesskurs med Mary Blix. Hun er en dyktig terapeut som er respektfull, varm og ekte».

Se gjerne flere anmeldelser på google

ULIKE UTFORDRINGER

Familie og parterapi

Tilbake til VÅRE TJENESTER