Tine Sofie Stensland

Jeg begynte min utdannelse ved Moreno Instituttet i 1994, etter å ha deltatt i mange psykodrama grupper.

Gjennom årene på Moreno Instituttet var jeg hjelpelærer både i Oslo og Bergen i tillegg til min egen utdannelse. Jeg er certified practioner og kan ha veiledning innen metoden.

Videre har jeg tatt prosessleder programmet der en bruker aksjonsmetodikk i arbeid i organisasjoner og team. Her er ikke fokuset privat, men på organsisasjon og roller.

Jeg har jobbet mange år i det private næringsliv, og har med meg mye erfaring i det å drive for seg selv.

Fri teater i Bergen og Institutt for scenkunst Italia. -87-90

Psykodramaleder utdannelsen -94 til 99.

Hjelpelærer på psykodrama utdannelsen i Oslo og Bergen.

Regi utdannelsen i 2002 Certified Practioner.

Jeg etterutdannet meg i sensomotorisk psykoterapi Trondheim 2017.

Dette var i regi av RVTS Midt og Sensorimotor Psychotherapy Institute.

Prosessleder programmet aksjonsmetodikk for organisajoner og bedrifter.

Konferanser i inn og utland.

Jeg har hatt flere foredrag om psykodrama blant annet på litteratur huset i Bergen.

Hva kan jeg tilby?

  • En til en terapi
  • Grupper innenfor forskjellige tema
  • Foredrag om metoden
  • Veiledning

Hva er temaene?

Ofte handler det om relasjoner

  • Følelsen av å stå fast
  • Få andre perspektiv på en situasjon
  • Gamle handlingsmønster  og roller som ikke lenger er fungerer.

I veiledning bruker jeg mye delteknikker av metoden slik som rolletrening for fremtiden, iscenesettelse osv.