Psykodramagrupper

Hva er psykodrama?

Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode, basert på JL Morenos teoier og metodikk. Metoden blir brukt i grupper og enkeltvis i monodrama. I psykodrama tar vi i bruk kreativiteten og ressurssene i den enkelte, slik at hele mennesket er aktivt. Innsikten en får gjennom psykodrama skjer på mange plan, og det blir lettere å prøve ut nye handlingsmønster i livet.

  • Psykodrama er et godt verktøy for å sortere følelser og tanker.
  • Psykodrama gir innsikt, personlig vekst, og integrering på kognitiv, affektiv og atferdsnivå.
  • Psykodrama kan klargjøre problemstillinger vi har i livet vårt.
  • I psykodrama kan du gi deg selv en mulighet til selv å skape endring i livet ditt.

Hvem passer det for?

Psykodrama passer for de fleste her er ingen krav til å prestere eller være ”skuespiller”. Det eneste som kreves er at du har motivasjon til å ville gjøre noe med din egen situasjon. Noen starter med monodrama og går så videre til grupper, mens andre foretrekker psykodrama grupper. Temaene i gruppen er ofte åpne og det er opp til den enkelte hva en vil bringe inn.

Ta kontakt med Tine Sofie Stensland for informasjon om psykodrama og grupper.

Tlf. 97757636 eller tinstens@online.no