For bedrifter og organisasjoner

Bedrifter og Organisasjoner

Aksjonsmetodikk

Aksjons metodikk:

  • involverer hele organisasjonen og enkelt mennesket i den
  • bidrar til å tydeliggjøre nødvendige forandringer, holdninger og handlingsmønster i organisasjonen
  • systemorientert tenkning, gjensidig avhengighet, konflikthåndtering etc.
  • skaper trygghet og ivaretagelse av gruppen, et rom for nødvendig endring og blikk på vanemessige mønstre
  • gir gjennom utforsking av roller og relasjoner nye perspektiver, overraskende løsninger og integrerte innsikter

De siste årene har jeg samarbeidet med Laila Vågenes som er gestalt terapeut og vi har sammen dannet: RELASJONER I HANDLING.
Vi jobber på individ og gruppenivå,  ansatte, ledere og ledergrupper.

Vi påvirker og påvirkes gjennom relasjoner, dette gjelder både privat og på jobb.

Vår styrke er vår kompetanse og evne til å designe sammen med kunden, være lydhør for ønsker å behov. Vi ivaretar og driver prosesser fremover med merkbart resultat, gjennom handling, kreative og pedagogiske verktøy. 

Vi har mange års erfaring, og er oppmerksom på viktigheten av trygghet før god læring og innsikt kan få utfolde seg i grupper og organisasjoner. Bevisstgjøring av indre og ytre bærekraft.

Mindfulness:

  • har en positiv påvirkning i organisasjoner, personlig og mellommenneskelig
  • økt tilstedeværelse, effektivitet, tilknytning, evne til selvledelse, stress reduserende, 
  • forbedrer intern og ekstern kommunikasjon, åpenhet, trygghet, perspektiver

Les mer om relasjoner i handling:

Ta kontakt for mer informasjon : Tine Sofie Stensland

Telefon: 97757636 eller mail tinstens@online.no

.