For bedrifter og organisasjoner

Bedrifter og Organisasjoner

Aksjonsmetodikk involverer og motiverer.

Det kan bidra til en nødvendig forandring av holdninger og handlingsmønster i organisasjonen.

Min bakgrunn og utdannelse er psykodramaregissør. Jeg videreutdannet meg i aksjonsmetodikk og er nå en del av en nordisk gruppe av aksjonsmetodikere ledet av Mariann Wiktorin.

Jeg har lang erfaring i arbeid med grupper og organisasjoner. Aksjonsmetodikk gir nye perspektiver og ofte nyttige overraskende løsninger og innsikter.Med basis i systemorientert tenkning får du lære en samling kreative, pedagogiske verktøy

De siste årene har jeg samarbeidet med Laila Vågenes som er gestalt terapeut og vi har sammen dannet: RELASJONER I HANDLING.
Vi jobber på individ og gruppenivå,  ansatte, ledere og ledergrupper.

Vi påvirker og påvirkes gjennom relasjoner, dette gjelder både privat og på jobb.

Vår styrke er vår kompetanse og evne til å designe sammen med kunden, være lydhør for ønsker å behov. Vi ivaretar og driver prosesser fremover med merkbart resultat, gjennom handling, kreative og pedagogiske verktøy. 

Vi har mange års erfaring, og er oppmerksom på viktigheten av trygghet før god læring og innsikt kan få utfolde seg i grupper og organisasjoner. Bevisstgjøring av indre og ytre bærekraft.

Aksjons metodikk:

  • involverer hele organisasjonen og enkelt mennesket i den
  • bidrar til å tydeliggjøre nødvendige forandringer, holdninger og handlingsmønster i organisasjonen
  • systemorientert tenkning, gjensidig avhengighet, konflikthåndtering etc.
  • skaper trygghet og ivaretagelse av gruppen, et rom for nødvendig endring og blikk på vanemessige mønstre
  • gir gjennom utforsking av roller og relasjoner nye perspektiver, overraskende løsninger og integrerte innsikter

Mindfulness:

  • har en positiv påvirkning i organisasjoner, personlig og mellommenneskelig
  • økt tilstedeværelse, effektivitet, tilknytning, evne til selvledelse, stress reduserende, 
  • forbedrer intern og ekstern kommunikasjon, åpenhet, trygghet, perspektiver

Tine Sofie Stensland                                                    Laila Vågenes
Psykoterapeut/veileder                                               Psykoterapeut/veileder
MPIN / MNFP                                                               MNGF / MGPO                             
Aksjonsmetodikk                                                                  Mindfulness     

Mail: tinstens@online.no                                            Laila.Vagenes@atau.no
Mobil: 977 57 636                                                          976 11 305

Ta kontakt for mer informasjon : Tine Sofie Stensland

Telefon: 97757636 eller mail tinstens@online.no

.