Gruppe for deg i hjelper rollen

ETT TILBUD TIL DEG SOM ER I HJELPER ROLLEN.
 
Denne gruppen passer for deg som er i en hjelperrolle, privat eller profesjonelt.
Det viktigste redskapet du har i ditt arbeid er deg selv.
Å være tett på mennesker i kriser gjør noe med oss, det blir ekstra viktig å ivareta seg selv, og ta egne behov på alvor.
Det skjer noe med oss når vi står i belastning over tid.
Den jevne slitasjen kan gi en følelse av nummenhet i hele oss.
Noen reagerer med å trekke seg bort fra nære relasjoner og døyver kroppens signaler på forskjellig vis. Omsorgen vi gir til andre blir vanskelig å gi til seg selv.
Hva skjer med din egen selvfølelse når du merker at likegyldigheten begynner å ta plass?
Hvor går vi med uroen vår, tankene våre og følelsen i kroppen?
Gruppen vil kunne være en ventil , et rom der du kan prøve ut forskjellige tilnærminger til det du står i om det er privat eller jobbrelatert.
Du blir mer oppmerksom på kroppens signaler og egne behov.
Samlingene vil bestå av undervisning, veiledning og øvelser.
 
Temaer kan være :
• Slitasje over tid
• Relasjoner på jobben og privat
• Overganger mellom jobb og fritid
• Bearbeide hendelser
• Finne tilbake til dine ressurser
• Bli bevisst på egen kropp i møte med den andre
• Pust og mindfullnes
• Å være autentisk og samtidig profesjonell
• Gruppen vil sammen reflektere, lytte til hverandre og gjøre endel sorterings arbeid både praktisk på gulvet og individuelt.
 
Dag gruppe fra kl. 12-14.30. Går over 4 onsdager.
Start onsdag 23/11, 30/11, 7/12 og 14/12.
 
Kveldsgruppe fra kl. 17.30- 20.00. Går over 4 mandager.
Start mandag 21/11, 28/11, 5/12 og 12/12.
 
Pris for dag el. kveldsgruppe er kr. 1850,-
 
 
For mer informasjon eller påmelding til gruppen kontakt :
Tine Stensland tlf. 97757636 eller mail tinstens@online.no