Veiledning gruppe for deg som er i hjelperollen

Gruppe for deg i hjelper rollen

ETT TILBUD TIL DEG SOM ER I HJELPER ROLLEN.
 
Denne gruppen passer for deg som er i en hjelperrolle, privat eller profesjonelt.
Det viktigste redskapet du har i ditt arbeid er deg selv.
Å være tett på mennesker i kriser gjør noe med oss, det blir ekstra viktig å ivareta seg selv, og ta egne behov på alvor.
Det skjer noe med oss når vi står i belastning over tid.
Den jevne slitasjen kan gi en følelse av nummenhet i hele oss.
Noen reagerer med å trekke seg bort fra nære relasjoner og døyver kroppens signaler på forskjellig vis. Omsorgen vi gir til andre blir vanskelig å gi til seg selv.
Hva skjer med din egen selvfølelse når du merker at likegyldigheten begynner å ta plass?
Hvor går vi med uroen vår, tankene våre og følelsen i kroppen?
Gruppen vil kunne være en ventil , et rom der du kan prøve ut forskjellige tilnærminger til det du står i om det er privat eller jobbrelatert.
Du blir mer oppmerksom på kroppens signaler og egne behov.
Samlingene vil bestå av undervisning, veiledning og øvelser.
 
Temaer kan være :
• Slitasje over tid
• Relasjoner på jobben og privat
• Overganger mellom jobb og fritid
• Bearbeide hendelser
• Finne tilbake til dine ressurser
• Bli bevisst på egen kropp i møte med den andre
• Pust og mindfullnes
• Å være autentisk og samtidig profesjonell
• Gruppen vil sammen reflektere, lytte til hverandre og gjøre endel sorterings arbeid både praktisk på gulvet og individuelt.
 
 
Nye grupper vil bli satt opp i Januar 2024
Ta kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.