/

Veiledning for deg som jobber med mennesker

Jeg tilbyr veiledning en til en og i grupper. Du kan velge mellom grupper på dagtid eller ettermiddag. Jeg kan og ha veiledning i en fast gruppe, i en organisasjon eller på en arbeidsplass. Dette vil da bli veiledning som blir tilpasset organisasjonens behov.

Et veilednings forløp må inneholde forutsigbare og fastlagte datoer for veiledning.
Ideelt sett er gruppeveiledning med på å skape et godt arbeidsmiljø og snu vanskelige situasjoner til læring.

Om veiledningstilbudet

Veiledning kan hindre generell utmattelse og sykemeldinger. Dette gjelder spesielt i helse sektoren.
Når en jobber med mennesker bruker en seg selv som redskap. Hele vårt sanseapparat er aktivt.

Temaer som ofte er aktuelle i gruppen kan være nummenhet, utbrenthet, søvnvansker, kort «lunte»hjemme eller på jobb. Dette gjør noe med vår selvfølelse og vår identitet som fagperson.

Det å være nær mennesker i kriser eller å være en hjelper over lengre tid er krevende. Vi kan ta bruk forskjellige strategier som i det lange løp er uheldig for oss selv.

I en veilednings gruppe får du mulighet til å sortere, erfare og utvide ditt handlingsrom. En slik gruppe har vi fokus på hjelper rollen.

I en veiledning gir en mulighet for fagutøveren å bli tydeligere i seg selv og i sitt arbeid. Det åpner opp for erfaringsutveksling og nye perspektiver. En aktiv veiledning er handlingsorientert og opplevelses orientert. Dette bidrar til å vinne ny innsikt på mange plan. Vi bruker aktive øvelser samt mindfullness, learning by doing og sorteringsarbeid på gulvet.